DIGITAL PHOTO

下市口下渕マーケット突入

Written by  on 1月 9, 2020

FUJIFILM X-E1 / XC 16-5omm

新春下市口散策 其の肆

Written by  on 1月 8, 2020

FUJIFILM X-E1 / XC 16-5omm

新春下市口散策 其の参

Written by  on 1月 7, 2020

FUJIFILM X-E1 / XC 16-5omm

新春下市口散策 其の弐

Written by  on 1月 6, 2020

FUJIFILM X-E1 / XC 16-5omm

新春下市口散策 其の壱

Written by  on 1月 5, 2020

FUJIFILM X-E1 / XC 16-5omm

家島上陸 豪華総天然色篇

Written by  on 12月 5, 2019

FUJIFILM X-E1 / XC 16-5omm

家島上陸 質実黒白篇

Written by  on 12月 4, 2019

FUJIFILM X-E1 / XC 16-5omm

TANGA ISLAND

Written by  on 12月 3, 2019

FUJIFILM X-E1 / XC 16-5omm

萌える風

Written by  on 11月 28, 2019

PENTAX K-5
DA 16-45mm / DA 50-200mm

鏑射寺紅葉撮影道場 後篇

Written by  on 11月 27, 2019

PENTAX K-5 / DA 50-200mm